Hälsokort


Vi har tagit fram ett hälsokort som kan vara till hjälp i olika 
sammanhang. Du fyller bland annat i din sjukdom, kontaktuppgift 
till närmast anhörig, vilka mediciner du är ordinerad och vilka 
mediciner du inte tål. Kortet finns både på svenska och på engelska. 
(OBS! Ej att förväxla med det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.)

Du laddar ned den här >>
eller klickar på bilden nedan