Maskerad


Maskerad

Maskerad - Migränfri på Piazza Navona
På baksidan av boken står det: ”Boken bjuder på humoristiska,
träffande och personliga kåserier om vad som kan hända en aktiv
”migräniker”. Prosa och poesi smälter här samman på ett nytt och
spännande och annorlunda sätt och en vanlig migränikertillvaros alla
eventualiteter ventileras. Hur tacklar man sin migrän som frilansande
journalist, chef och bara människa i största allmänhet.”

Författare är Eva Ermenz. Hon är poet, skådespelerska och var tidigare
Migränförbundets ordförande.

Medlemspris: 109 kronor + porto
Icke medlem: 149 kronor + porto

Boken är på 207 sidor.

Du beställer boken genom att kontakta kansliet via mail: kansliet@huvudvarksforbundet.se eller per telefon: 08-120 797 60.
Glöm inte uppge namn, adress och telefonnummer.