Huvudboken


Huvudboken

Huvudboken vänder sig främst till skolsköterskor, läkare eller andra som
arbetar med barn och ungdomar. Den ger handledning i att bemöta och ta
hand om barn/ungdomar med huvudvärk. Boken innehåller även tips och
konkreta råd när det gäller olika typer av huvudvärk.

Ur innehållet:

  • Olika huvudvärksformer
  • Faktorer som påverkar huvudvärken
  • Omhändertagande av barn med migrän
  • Huvudvärksdagböcker

Huvudboken är på 26 sidor och i A4 format.
Den är slut i tryckt form men finns att ladda ned.

Huvudboken är en del i ett projekt, om barn och ungdomar med migrän
och annan huvudvärk, som Migränförbundet har drivit.

Ladda ned >>