•    
                              
     
   
     
   

   

 •      
     
       
     
       
      
       


   

 • ARMBAND till alla nya!

  Alla som blir medlemmar innan den 10 oktober får vårt nya SUPPORTERARMBAND och dessutom gäller medlemskapet även HELA 2018
  Mer information om medlemsskap och registrering hittas här >>

  Varmt välkommen med din anmälan!


  Om du vill köpa något av våra armband, klicka här >>


 • HuvudJournalen 108

  Under vecka 39 kommer nya numret av vår tidning, ett balans nummer som berör känslighet och acceptans. Vi följer Headvig på möte med arbetsgivaren, tipsar om verktyg och mallar.
   
  Tidigare nummer av vår tidning hittar du genom att klicka här >>

 • Supporta oss!


  Som supportermedlem stödjer du vår verksamhet och bidrar till att alla med huvudvärk får det bättre.
  Läs mer om vår verksamhet här >> 
   
  Det kostar 200 kr per kalenderår och som tillval kan du få HuvudJournalen kostnadsfritt.
  Uppger du e-postadress får du också samtlig information från förbund och förening.

 • Headvigs resa - Hittar ni här

  Längre berättelse om Headvig finns här>>


 • Beslut från förbundsstämman 2017

  Den 20 maj 2017 höll förbundet sin stämma.
  Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  I valet av styrelse valdes Vanja Lundvall till ny kassör på två år. Vice ordförande Bo Svensson och ledamöterna Mats Åkesson och Maria Jansson valdes alla om på två år. Ersättarna Anna-Lena Holgersson och Marie Lundberg valdes om på ett år och ersättarna Per Jansson och Maria Klintborg valdes in som nyval för 1 år. Till valberdning valdes Marianne Karlsson, Annika Ekedahl och Christina Sandh.

  Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 200 kr/år, för familjemedlem 50 kr/år samt medlemsavgift för ungdomar tom 30 år till 100 kr/år. En motion som föreslog att förbundets föreningskonto alltid ska hållas öppet för alla förbundets alla föreningar hade inkommit och besvarades av stämman med att alla föreningar har rätt att söka bidrag men just under 2017 kommer vissa län att prioriteras när bidragen beviljas eller avslås.

  Lars Edvinsson utnämndes till hedersmedlem i Huvudvärksförbundet.


 • Telefonrådgivning för medlemmar!

  Vår huvudvärkssjuksköterska Monicha Norén har rådgivning för medlemmar per telefon

  Måndagar kl 9:00-10:00

  Tel: 08-120 797 60.
  OBS, ibland är det många som ringer och svårt att komma fram, var då vänlig att försök senare.


  Monicha Norén

 •  Läkarlista

  Här finns en lista på kliniker och mottagningar som specialiserat sig på huvudvärk. Se listan

 
 
HuvudvärksförbundetSankt Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 StockholmTfn: 08-120 797 60kansliet@huvudvarksforbundet.se