Växjö: Vad är Brottsofferjouren?

2018-02-21

Vad är Brottsofferjouren? Vilken roll spelar Brottsofferjouren? Hur arbetar de? Hur kan du och jag ha nytta av Brottsofferjouren?

Tid: Onsdag 21 februari, klockan 18.00.
Plats: Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4 B i Växjö.
Övrigt: Vi har blivit inbjudna av Ide & Kunskapscentrum.
Anmälan: Till kronoberg@migran.org eller 070-59 39 118 eller 070-497 83 01 senast tisdag 13 februari. Ange ev matallergier.

Välkomna!
Migränföreningen i Kronoberg